Setembre 2017 – juliol 2018

La tècnica de la VIT s’ha desenvolupat en els últims anys sostenint-se en els avenços de les recerques sobre la psicologia de desenvolupament, especialment del Sistema Interactiu, primer equipatge innat que té el bebè i els adults que en tenen cura, especialment els pares. És el sistema de comunicació no verbal que contribueix a que el psiquisme parental contingui i estimuli el psiquisme del bebè i li permeti desenvolupar el Si Mateix (Self). Aquest sistema de relació primari es manté al llarg de la vida de la persona i contribueix a la relació amb les persones significatives: fills, parelles romàntiques, propis pares. També aquesta dimensió més primària i menys conscient de la forma de relacionar-nos amb els altres pot tenir un pes important en les relacions professionals amb altres com pacients, alumnes, famílies en risc, membres d’un equip en una empresa. 

L’altre sistema en el que se sosté la tècnica de la VIT es el Sistema d’Aferrament (Attachment) que regula les primeres relacions del bebè amb els cuidadors i que es complementari del Sistema Interactiu.

La VIT es basa en la microanàlisi de les interaccions entre 2 o 3 persones en relació. Daniel Stern va ser un dels primers investigadors que va fer servir el microanàlisi de les interaccions. Altres deixebles d’ell han fet molt bones aportacions, com Beatriz Bebee, o el Dr. George Downing, que ha sigut el nostre formador des de l’any 2005, i que és a la seva vegada membre del grup de treball de la Dra. Beatriz Bebee. El Dr. Downing ha fet la bona aportació d’associar la tècnica de microanàlisi de les interaccions amb tècniques d’intervenció terapèutica que inclouen un treball sobre la conducta, un treball sobre les representacions mentals i la capacitat de mentalització i funció reflexiva (Fonagy).

Aquesta tècnica és molt útil per:

 • Millorar la relació entre dos o tres persones disminuint l’estrès i redonant a la relació la funció estimulant del desenvolupament psicològic dels parteners.
 • Com a professionals que cuidem persones de totes les edats ens permet portar la comunicació amb malalts, alumnes, etc. en el punt òptim de relació i seguretat d’aferrament. Ens aporta coneixements sobre els patrons òptims i els patrons indesitjables.
 • Com a psicoterapeutes ens permet treballar amb els pacients problemes de relació entre pares i fills, entre parelles, entre parelles de pares separats etc., que són difícils d’abordar només amb el discurs terapèutic. Que donat que involucren sistemes de relació més primaris i no conscients, és útil treballar-los amb la visió en vídeo de la relació.
 • Acostuma a ser una pràctica psicoterapèutica molt útil per als problemes de criances difícils; per ajudar a pares de nens amb dificultats psicopatològiques i mèdiques importants a ajustar-se el millor possible a les capacitats del nen per estimular el seu desenvolupament psicosocial; per als problemes de comportament  i de la relació en adolescents; problemes de parella; suport a la parella com a pares; etc.
 • Acreditació de l’Institut de Formació de Vídeo Intervenció Terapèutica de Paris dirigit pel Dr. George Downing.
 • Professorat acreditat en aquesta tècnica psicoterapèutica

Horaris, dates i preus

 • Hores totals: 150 h
 • Idioma castellà
 • Data d’inici: 21-09-2017
 • Data de finalització: 12-07-2018
 • Horari: dijous de 19:30 – 21.30 h
 • Lloc de realització: Fundació Ferran Angulo, C/Roger de Llúria 130, 3r 1a de Barcelona
 • Curs on-line: hi haurà connexió online per qui ho vulgui fer des d’altres territoris i podrà tenir accés a la gravació de la classe per veure-la quan vulgui i seguir el curs a distància + inf curs on-line
 • Preu: 165€  més l’import del seminari del Dr. Downing (es pot pagar de forma aplacada)
 • El curs podrà fer-se sencer o a mòduls

El curs també es pot realitzar per mòduls: 

 • Hores: 50 h
 • Preu: 55€

Docents:

 • Margarita Ibáñez, psicòloga clínica, psicoterapeuta, especialitzada en sistema del vincle (attachment) i VIT, àrees de treball població clínica de 0-5 anys, famílies, parentalitat, maltractament i abús en la infància. Doctor en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Adjunta numerària sènior de Psicologia. Coordinadora de la Unitat de psiquiatria i psicologia de 0 a 5 anys de l’Hospital Universitari Sant Joan de Déu de Barcelona
 • Fernando Lacasa, psicòleg clínic, psicoterapeuta especialitzat en sistema del vincle i VIT en adolescents amb trastorns del comportament i testimonis de violència domèstica, doctor en psicologia, responsable de l’àrea comunitària de Salut Mental de l’Hospital Universitària de Sant Joan de Déu. Professor associat de la Universitat de Barcelona
 • Carme Tello, psicòloga clínica, especialitzada en sistema del vincle i VIT, ha treballat al CSMIJ SJD de Lleida fins a la seva jubilació. Presidenta de la International Attachment Network Ibero Americà (IAN-IA) i de l’Associació Catalana per la Infància Maltractada (ACIM)
 • George Downing, metge i psicòleg americà, viu a París i ensenya a les facultats de l’Hospital Salpétrière i de la Universitat VIII de París. També imparteix seminaris clínics en les universitats de Munic, Heidelberg, Pàdua i la New School for Social Research de Nova York. És l’autor de molts articles sobre vídeo intervenció, investigació sobre el desenvolupament infantil i altres aspectes de la psicoteràpia
 • Victòria Fernández Ontiveros, DEA en psicologia. Ha dirigit centres residencials d’acció educativa i un servei d’acolliment familiar. Professora col·laboradora en diferents universitats. Especialitzada en sistema del vincle, VIT i treball amb famílies, infància i adolescència en situacions de vulnerabilitat i desemparament. Treballa en un Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
 • Dolors Llíria, psicòloga especialista en Psicoteràpia, experta en Psicologia de les Organitzacions i del Treball i en Psicologia Coaching. Consultora i assessora en organitzacions, especialista en equips de treball
 • Ana Sáez, metge psicoterapeuta especialitzada en sistema del vincle i VIT d’adults, coordinadora de la Unitat de Tractament Psicoterapèutic de la Psicosi i psicoterapeuta de la Unitat de Psicodrama i de la Unitat de Vídeo Intervenció de la Fundació Ferran Angulo. Membre de l’Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica (ACPP) i membre de la International Attachtment Network

Programa:

PRIMER BLOC: introducció i entrenament en l’observació i codificació de les interaccions i de l’estil d’aferrament.

 1. Introducció: Sistema Interactiu, Sistema d’Aferrament, Sensitivitat del adult, intersubjectivitat i desenvolupament del SI Mateix (Self, D. Stern).
 2. Entrenament en l’observació i codificació de les interaccions entre persones que estan en relació: pares i fills de totes les edats, parelles parentals i parelles romàntiques.

Es realitzaran exercicis pràctics de VIT amb vídeos dels alumnes o del professorat.

SEGON BLOC: La tècnica psicoterapèutica VIT

 1. Indicacions clíniques
 2. Objecte de treball de la VIT en el curs del tractament
 3. Tècniques utilitzades

A cada sessió es realitzaran exercicis pràctics en VIT amb vídeos dels assistents o amb vídeos dels professors.

TERCER BLOC: Entrenament en el procediment de la VIT en diferents situacions clíniques:

 • Trastorns de 0-5 anys especialment alimentació, límits, comportament, dificultats psicosocials, TEA
 • Trastorns de l’edat escolar especialment trastorn del comportament, TDAH, trastorn de la relació i la comunicació, TEA
 • Trastorns de l’adolescència problemes de límits, relació amb els pares, trastorn del comportament, passivitat extrema
 • En general població amb problemes de negligència, maltractament i abús sexual.

De prevenció:

 • Els nens i adolescents que tenen dificultats mèdiques i molt d’estrès familiar al voltant del tema poden beneficiar-se de la VIT, per evitar que el sistema de relació pares fills i de criança s’estressi i es converteixi en disestimulant pel fill.
 • Els adults amb patologies que els fan dependents i pels que es important poder aconseguir un sistema de relació amb ells el més ajustat i menys estressant possible.

La formació serà pràctica visionant vídeos i discutint sobre la intervenció possible. Es treballarà amb vídeos dels assistents i comptarà com una supervisió.

Hi haurà un temps de supervisió en petit grup que permetrà a l’alumne tenir les hores de supervisió suficients per ser acreditat en la tècnica VIT.

Els estudiants del curs sencer assistiran de forma obligatòria al seminari de 12h que impartirà el Dr. George Downing els dies 16 i 17 del mes de febrer del 2018 sobre la tècnica de VIT en les situacions d’abús intrafamiliar. També es treballa la tècnica VIT en clínica general. Aquestes 12 hores sumen les 150h del curs.

Hi haurà també professors convidats que s’aniran anunciant a mesura que avança el programa.

Acreditacions