Fundació Ferran Angulo | CURSOS

La tècnica psicodramàtica psicoanalítica en abordatge psicoterapèutic dels trastorns psicopatològics de la infància, adolescència i edat adulta

26 d’octubre del 2019

A càrrec del Dr. Olivier Bonard, psicodramatista, psicoanalista de la Societat Psicoanalítica Suïssa

 • Horari: 10:00 – 14:00h i de 15:00 – 18:00h
 • Metodologia: teoria i treball de casos pràctics del psicodrama i supervisió de casos de psicoteràpia
 • Lloc: Fundació Ferran Angulo C/ Roger de Llúria 130, 3r, 1a. Barcelona
 • Preu: 70 €, Estudiants 35 €.
 • Traducció consecutiva
 • Certificat d’assistència

Curs de perfeccionament en intervenció psicoterapèutica: Tècnica de Vídeo intervenció Terapèutica (VIT)

Setembre 2019 – juliol 2020

La tècnica de la VIT s’ha desenvolupat en els últims anys sostenint-se en els avenços de les recerques sobre la psicologia de desenvolupament, especialment del Sistema Interactiu, primer equipatge innat que té el bebè i els adults que en tenen cura, especialment els pares. És el sistema de comunicació no verbal que contribueix a que el psiquisme parental contingui i estimuli el psiquisme del bebè i li permeti desenvolupar el Si Mateix (Self). Aquest sistema de relació primari es manté al llarg de la vida de la persona i contribueix a la relació amb les persones significatives: fills, parelles romàntiques, propis pares. També aquesta dimensió més primària i menys conscient de la forma de relacionar-nos amb els altres pot tenir un pes important en les relacions professionals amb altres com pacients, alumnes, famílies en risc, membres d’un equip en una empresa.  read more…

Seminari sobre vincle, clínica i recerca: tècnica terapèutica de vídeo intervenció

Primer trimestre 2020  

Data: pendent de concretar

A càrrec del Dr. George Downing, psicòleg, supervisor clínic Unité Psychiatrie d’Enfants, Hôpital Pitié-Salpétrière de Paris. Professor de formacions en psicoteràpia pares-nens de la New York Freudian University 

 • Horari: dijous 7 de març de 15:00 – 18:00 h; divendres i dissabte 8 i 9 de març de 10:00 – 13:00h i 14:00 – 17:00h
 • Metodologia: presentació de casos i anàlisi dels vídeos i estratègies terapèutiques 
 • Lloc: Fundació Ferran Angulo C/ Roger de Llúria 130, 3r, 1a. de Barcelona.
 • Preu: professionals 250 €, Estudiants 135 €.
 • Traducció consecutiva
 • Certificat d’assistència