Dolors Liria

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona, 1.999. Nº Col: 10.768. Psicologia General Sanitària

EuroPsy Specialist in Psychotherapy European Federation Of  Psychological Asociations (EFPA) (Psicòloga Especialista en Psicoteràpia per la EFPA)

Psicòloga Experta en Psicologia Coaching pel COPC (Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya)

Activitat Professional:

 • Psicòloga Psicoterapeuta de la Unitat Clínica (Diagnòstic, psicoteràpia, trastorns psicòtics, trastorns del desenvolupament psicoemocional de nens de 0-5 anys, Vídeo Intervenció i Psicodrama a la Ffa. Del 2005-Actualdiad
 • Psicòloga psicoterapeuta col·laboradora a Umbral Red Psi Del 2001-Actualitat
 • Psicologia Aeronàutica a Vueling Airlines. Coaching executiu i d’equips, Taller d’Atenció al Client en Social Media, Responsable de l’Equip d’Ajuda psicològica en el Pla d’Atenció al Client en cas d’Emergències, Atenció a la tripulació en cas d’emergències a bord. Del 2008-Actualitat
 • Vice-Secretària de la Junta de Govern del Col.legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Del 2014-Actualitat
 • Coordinadora de la Psicoxarxa Solidària del Copc. Del 2015-Actualitat
 • Tresorera de la Junta Directiva de la Secció Psicologia de les Organitzacions i del Treball. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Del 2012-2014
 • Coordinadora del Grup de Treball “Psicologia, Organització i 2.0” de la secció Psicologia de les Organitzacions i del Treball. Col·legi de Psicologia de Catalunya. Del 2012-2014
 • Coordinadora del Cicle de conferències Psicologia, organitzacions i 2.0. Col.legi de Psicologia de Catalunya. Del 2013-2014

Formacions Especialitzades

 • Formació com a psicoterapeuta a la Fundació Ferran Angulo (2.000-Actualitat)

· Post-grau en Psicopatologia i tractaments psicoterapèutics dels Trastorns Psicòtics de la Infància i l’Adolescència (2.000-2.002) i Post-grau en Aprofundiment en els tractaments psicoterapèutics dels trastorns psicòtics: Co-teràpia, Psicoteràpia Institucional, Tècniques Psicodramàtiques i de Mediació (2.002-2.004)

· Formació Tècnica Psicodramàtica Psicoanalítica en l’Abordatge Psicoterapèutic dels Trastorns Psicopatològics de la Infància, Adolescència i Edat Adulta. Dr. Olivier Bonard, Membre de la Societat Suïssa de Psicoanàlisi (2.005-Actualitat)

· Tècnica i Supervisió de Tractaments Psicoterapèutics i del Treball en Xarxa dels Trastorns Psicopatològics greus de la Infància i l’Adolescència (Psicosi, Patologies Límit, Trastorns de la personalitat) i en adult jove i de l’edat adulta (Psicosi, Patologia Borderline, Caracteriopaties y trastorns de la Personalitat) Dr. P. Marciano: Psiquiatra, Psicoterapeuta, Servei de Paidopsiquiatria de Marsella (França) (2.002-Actualitat)

· Formació en Clínica i Investigació: Tècnica terapèutica de Vídeo Intervenció. Dr. Downing, psicòleg, supervisor clínic Unité Psichiatrie d’enfants, Hôpital Pitié-Salpétrière de Paris. Professor de Formacions en psicoteràpia pares-nens de la New York Freudian University (2.008-Actualitat)

Seminaris

· Assistència al nen abusat: J.Chabanier (França), L. Perulli (Itàlia), J.I. Haiez (Bèlgica)

· Abordatge psicoterapèutic institucional de l’adolescent amb trastorns mentals greus: J.Claret (Espanya), D. Cruz (Espanya) i J. García I. (Espanya)

· Psicoteràpia de la 1ª i 2ª Infància amb trastorns mentals greus: P. Marciano (França), S. Delion (França), R. Mascaró (França), Palacio Espasa (Suïssa)

· Investigació sobre el Vincle: H. Steel (Usa), M. Steel (Usa), i B. Pierrehumbert (Suïssa)

· Qüestions ètiques en Salut Mental: S. Gabaldón (Espanya)

 • Màster en Psicoteràpia psicoanalítica amb adults en Centre de diagnòstic i psicoteràpia de Barcelona (2.004-2.006)
 • Màster en Tècnic Superior de Prevenció de Riscos Laborals (Seguretat, Higiene i Ergonomia i Psicosocial) (2.007)

· “Aspectes Psicosocials. Metodologia d’anàlisis” (INSHT,2007)