Fundació Ferran Angulo | Unitat Clínica

Unitat Clínica

Aquesta unitat té dues àrees:

 

1. Prevenció i promoció de la salut mental: té l’objectiu de difondre els avenços en el camp de la psicologia del desenvolupament, de l’atenció a les persones amb trastorns psicopatològics a través de cursos, xerrades, tallers etc.. adreçats a famílies i professionals dedicats al camp de la educació, serveis socials, serveis de lleure etc. amb l’objectiu d’afavorir el desenvolupament saludable dels nens, les famílies i els adults en general.

2. Clínica assistencial: té la funció de diagnòstic, orientació terapèutica i tractament psicofarmacològic i psicoterapèutic dels trastorns de salut mental en la infància, l’adolescència i l’edat adulta (variacions de la normalitat, trastorns reactius, depressió, ansietat, fòbies, trastorns de la personalitat i psicòtics…). La coordinadora de la unitat és la Dra. Ana Sáez,  metge psicoterapeuta.

 

Unitat de diagnòstic i psicoteràpia

  • Diagnòstic psicopatològic i del desenvolupament (intel·ligència, personalitat, competències sòcio-emocionals…) i orientació terapèutica.
  • Tractament ambulatori individual i familiar dels trastorns psicopatològics en els infants, els adolescents i els adults. + INFO

Unitat de tractament psicoteràpic de la psicosi. Diagnòstic i tractament ambulatori en coteràpia d’adolescents i d’adults amb trastorns psicòtics i de les seves famílies. + INFO

Atenció als trastorns de desenvolupament en nens de 0-5 anys i les seves famílies

  • Desenvolupament cognitiu, trastorns de l’alimentació, trastorns del comportament, trastorn del desenvolupament psicosocial, dificultats de la partentalitat. + INFO

Unitat de psiquiatria i psicologia perinatal

  • Atenció al malestar psicològic i alteracions psicològiques en els pares i bebès relacionades amb dificultats mèdiques durant l’embaràs, el part i el post-part.
  • Orientació als pares per la criança i parentalització de bebès amb dificultats mèdiques: prematuritat, malalties congènites.
  • Atenció a la depressió post-part en la dona, estrès emocional en l’entrada a la parentalitat en l’home, dol perinatal.

Unitat de Psicodrama

  • Realització de sessions de psicodrama per al tractament de diversos trastorns psicopatològics en els infants, els adolescents i els adults. + INFO

 

Unitat de vídeo intervenció

  • Aplicació de tècniques de vídeo intervenció en el marc de projectes de prevenció i en tractaments individuals, de parella, famílies o grups, en relació a problemàtiques en l’esfera relacional i a totes les edats. + INFO