Unitat de diagnòstic i psicoteràpia

Diagnòstic psicopatològic i del desenvolupament (intel·ligència, personalitat, competències sòcio-emocionals…) i orientació terapèutica.

Tractament ambulatori individual i familiar dels trastorns psicopatològics en els infants, els adolescents i els adults.

– Consultes terapèutiques.

– Psicoteràpia individual y familiar per a persones que presenten:

· Trastorns psicopatològics de la infància

· Trastorns neuròtics

· Trastorns límits de la personalitat

· Trastorns adaptatius en moments crítics del cicle vital (adolescència, iniciació al món laboral, transició a la parentalitat, crisis familiars, dols, etc.)