Fundació Ferran Angulo | Unitat de Recerca

Objectius

  • Realització de projectes d’investigació relacionats amb la Salut Mental.
  • Traducció i adaptació d’instruments d’avaluació per a la investigació i entrenament en l’ús d’aquests.
  • Formació en investigació.

Equip professional

Carme Tello, coordinadora de la Unitat d’ Investigació de la FFA

Treballs realitzats

  • Investigació sobre els Drets Humans en les presons de Catalunya. Institució sol·licitant: Institut dels Drets Humans de Catalunya, 2.004.
  • Organització d’un Institut de formació en l’Adult Attachtment Interview per a l’acreditació en l’ús d’aquest instrument. Organitza: Universitat de Berkley. Dra. M. Main. Docent: Dra. Sonia Gojman, 2.004.