Fundació Ferran Angulo · Prevenció de la Salut Mental

La Fundació Ferran Angulo és una organització dedicada a la prevenció i promoció de la salut mental per a persones de totes les edats, a través de l’assistència clínica i la formació continuada per a professionals en col·laboració amb docents d’equips internacionals i interdisciplinars.

Programa social

Aquest programa està adreçat a les famílies per tal que la seva economia no sigui una dificultat per accedir a diagnòstics i tractaments a nivell privat. Les tarifes s’adapten a les possibilitats de cada família.

Les Unitats

Unitat clínica

 • Prevenció i Promoció de la Salut Mental
 • Unitat de diagnòstic i de psicoteràpia
 • Unitat de tractament psicoteràpic de la Psicosi
 • Unitat d’assistència al maltracte i abús sexual: nens, adolescents, adults i famíies
 • Atenció als trastorns del desenvolupament en nens de 0-5 anys i les seves famílies
 • Unitat dels trastorns de l’aprenentatge
 • Unitat de psicologia i psiquiatria perinatal
 • Unitat de psicodrama
 • Unitat de vídeo intervenció

Unitat docent

Formació continuada en temes de salut mental, psicopatologia i abordatges psicoterapèutics de la població infantil, adolescent i adulta

Unitat de recerca

 • Realització de projectes d’investigació relacionats amb la Salut Mental.
 • Traducció i adaptació d’instruments d’avaluació per a la investigació i entrenament en l’ús d’aquests.
 • Formació en investigació.

La Fundació

Història

La Fundació Ferran Angulo va ser creada l’any 1990, com un projecte comú entre professionals del camp de la salut mental i  professionals del món de l’empresa que interessats en la promoció de pràctiques clíniques de qualitat en salut mental que poguessin arribar fàcilment a la població. I la promoció de formacions especialitzades desenvolupades a nivell internacional que poguessin arribar fàcilment als professionals de Catalunya i de la resta del estat espanyol. Facilitant a través de la traducció consecutiva que l’idioma no fos una barrera per l’aprenentatge.

Objectius

La Fundació Ferran Angulo és una organització dedicada a:
 • La prevenció i promoció de la salut mental.
 • L’assistència clínica en psiquiatria i psicologia a través del diagnòstic i els tractaments farmacològic i psicoteràpic del malestar psicològic en persones qualsevol edat.
 • Formació de post-grau i continuada en el camp de la psiquiatria, la psicologia clínica, la psicosomàtica i la salut mental en general, amb cursos de formació en psicopatologia i en tècniques psicoterapèutiques i jornades monogràfiques amb conferenciants europeus experts en diferents temes.
 • Realització de projectes de recerca relacionats amb la salut mental.

Amb el model del treball en equip interdisciplinar i del treball en xarxa, desenvolupat en el marc de la salut pública, com a model per a una bona praxis de la psiquiatria i la prevenció en salut mental i en col·laboració i intercanvi formatiu amb equips europeus.

 

Cursos de formació

Més Informació