Seminari sobre la tècnica psicodramàtica en l’abordatge psicoterapèutic dels trastorns psicopatològics de la infància , adolescència i edat adulta.

informació