Octubre 2020 – juny 2021

La tècnica de la VIT s’ha desenvolupat en els últims anys sostenint-se en els avenços de les recerques sobre la psicologia de desenvolupament, especialment del Sistema Interactiu, primer equipatge innat que té el bebè i els adults que en tenen cura, especialment els pares. És el sistema de comunicació no verbal que contribueix a que el psiquisme parental contingui i estimuli el psiquisme del bebè i li permeti desenvolupar el Si Mateix (Self). Aquest sistema de relació primari es manté al llarg de la vida de la persona i contribueix a la relació amb les persones significatives: fills, parelles romàntiques, propis pares. També aquesta dimensió més primària i menys conscient de la forma de relacionar-nos amb els altres pot tenir un pes important en les relacions professionals amb altres com pacients, alumnes, famílies en risc, membres d’un equip en una empresa. 

L’altre sistema en el que se sosté la tècnica de la VIT es el Sistema d’Aferrament (Attachment) que regula les primeres relacions del bebè amb els cuidadors i que es complementari del Sistema Interactiu.

La VIT es basa en la microanàlisi de les interaccions entre 2 o 3 persones en relació. Daniel Stern va ser un dels primers investigadors que va fer servir el microanàlisi de les interaccions. Altres deixebles d’ell han fet molt bones aportacions, com Beatriz Bebee, o el Dr. George Downing, que ha sigut el nostre formador des de l’any 2005, i que és a la seva vegada membre del grup de treball de la Dra. Beatriz Bebee. El Dr. Downing ha fet la bona aportació d’associar la tècnica de microanàlisi de les interaccions amb tècniques d’intervenció terapèutica que inclouen un treball sobre la conducta, un treball sobre les representacions mentals i la capacitat de mentalització i funció reflexiva (Fonagy).

Aquesta tècnica és molt útil per:

  • Millorar la relació entre dos o tres persones disminuint l’estrès i redonant a la relació la funció estimulant del desenvolupament psicològic dels parteners.
  • Com a professionals que cuidem persones de totes les edats ens permet portar la comunicació amb malalts, alumnes, etc. en el punt òptim de relació i seguretat d’aferrament. Ens aporta coneixements sobre els patrons òptims i els patrons indesitjables.
  • Com a psicoterapeutes ens permet treballar amb els pacients problemes de relació entre pares i fills, entre parelles, entre parelles de pares separats etc., que són difícils d’abordar només amb el discurs terapèutic. Que donat que involucren sistemes de relació més primaris i no conscients, és útil treballar-los amb la visió en vídeo de la relació.
  • Acostuma a ser una pràctica psicoterapèutica molt útil per als problemes de criances difícils; per ajudar a pares de nens amb dificultats psicopatològiques i mèdiques importants a ajustar-se el millor possible a les capacitats del nen per estimular el seu desenvolupament psicosocial; per als problemes de comportament  i de la relació en adolescents; problemes de parella; suport a la parella com a pares; etc.

 PROGRAMA