Fundació Ferran Angulo | CURSOS

La tècnica psicodramàtica psicoanalítica en abordatge psicoterapèutic dels trastorns psicopatològics de la infància, adolescència i edat adulta

27 de març de 2021

A càrrec del Dr. Olivier Bonard, psicodramatista, psicoanalista de la Societat Psicoanalítica Suïssa

 • Horari: 10:00 – 14:00 h .
 • Metodologia: teoria i treball de casos pràctics del psicodrama i supervisió de casos de psicoteràpia
 • Lloc: videoconferència
 • Preu: 45€
 • Traducció consecutiva
 • Certificat d’assistència

<<PROGRAMA>>

Curs on-line de narratiu d’aferrament (attachment) en la infància, adolescència i edat adulta.

Inscripcions obertes

L’ avaluació de les representacions d’afecció en nens, adolescents i adults és interessant
tant per a l’avaluació clínica com per a la investigació. A la clínica infantil i juvenil és
important conèixer tant les representacions d’afecció dels menors com dels pares o
cuidadors principals. A la clínica de l’adult és important conèixer les representacions
d’aferrament en trastorns psicopatològics amb baixa mentalització.

En aquest curs es treballen diferents proves de narratius d’afecció tant per a preescolars,
escolars, adolescents i adults.

PROGRAMA

Curs de perfeccionament en intervenció psicoterapèutica: Tècnica de Vídeo intervenció Terapèutica (VIT) 4ª edició

Octubre 2020 – juny 2021

La tècnica de la VIT s’ha desenvolupat en els últims anys sostenint-se en els avenços de les recerques sobre la psicologia de desenvolupament, especialment del Sistema Interactiu, primer equipatge innat que té el bebè i els adults que en tenen cura, especialment els pares. És el sistema de comunicació no verbal que contribueix a que el psiquisme parental contingui i estimuli el psiquisme del bebè i li permeti desenvolupar el Si Mateix (Self). Aquest sistema de relació primari es manté al llarg de la vida de la persona i contribueix a la relació amb les persones significatives: fills, parelles romàntiques, propis pares. També aquesta dimensió més primària i menys conscient de la forma de relacionar-nos amb els altres pot tenir un pes important en les relacions professionals amb altres com pacients, alumnes, famílies en risc, membres d’un equip en una empresa.  read more…

Seminari sobre vincle, clínica i recerca: tècnica terapèutica de vídeo intervenció Tema: l’ús de la VIT per treballar la Mentalització en infants , adolescents i adults.

17- 19 de febrer de 2022

Degut a la pandèmia es trasllada la data d’aquest seminari a l’any vinent.

A càrrec del Dr. George Downing, psicòleg, supervisor clínic Unité Psychiatrie d’Enfants, Hôpital Pitié-Salpétrière de Paris. Professor de formacions en psicoteràpia pares-nens de la New York Freudian University 

 • Horari: pendent
 • Metodologia: presentació de casos i anàlisi dels vídeos i estratègies terapèutiques 
 • Lloc: pendent
 • Preu: professionals 250 €, Estudiants 135 €
 • Traducció consecutiva
 • Certificat d’assistència

Programa