Fundació Ferran Angulo | CURSOS

La tècnica psicodramàtica psicoanalítica en abordatge psicoterapèutic dels trastorns psicopatològics de la infància, adolescència i edat adulta

Dissabte, 18 de desembre de 2021

A càrrec del Dr. Olivier Bonard, psicodramatista, psicoanalista de la Societat Psicoanalítica Suïssa

 • Horari: 10:00 a 14:00 h i de 15:00 a 18:00h..
 • Metodologia: Teoria i treball de casos pràctics del psicodrama i supervisió de casos de psicoteràpia
 • Lloc:  OPCIONAL,  presencial a la FFA: c/Roger de Llúria, 130, 3-1, 08037, Barcelona, o per videoconferència (enllaç connexió)
 • Preu: Professionals 70€, estudiants 35€
 • Traducció consecutiva
 • Certificat d’assistència

<<PROGRMA>>

Acreditació aplicació de l’FFI en l’àmbit de la recerca

Oferim formació i acreditació per a la recerca en la codificació de l’Entrevista sobre Amics i Família (EAF) (Friends and Family Interview, FFI), de Miriam Steele y Howard Steele (2005) en col·laboració amb la New School for Social Research de New York (Nova Escola d’Investigació Social, universitat de Nova York).

La formació va a càrrec de la Dra. Margarita Ibáñez, dra. en psicologia acreditada en l’aplicació i formació de l’FFI, i la fiabilitat s’organitza conjuntament amb el Dr. Howard Steele, professor i catedràtic del Departament de Psicologia Clínica de la New School for Social Research.

Homoparentalitat: Aspectes psicodinàmics.

Dissabte, 15 de maig de 2021, online

A càrrec del Dr. Paul Marciano, psiquiatra, psicoterapeuta, Servei de Paidopsiquiatria de Marsella (França)

 • Horari: De 10h a 14:00h i de 15h a 18:00h
 • Lloc: ON-LINE
 • Preu: professionals 70 €, estudiants 35 €
 • Traducció consecutiva del francès al castellà.
 • Certificat d’assistència

PROGRAMA

Discussió tècnica i supervisió de tractaments psicoterapèutics de trastorns psicopatològics severs de l’adult jove i l’edat adulta

16 d’ octubre de 2021

A càrrec del Dr. Paul Marciano, psiquiatra, psicoterapeuta, Servei de Paidopsiquiatria de Marsella (França)

 • Horari: De 10h a 14:00h i de 15h a 18:00h
 • Lloc: PRESENCIAL: Fundació Ferran Angulo , c/Roger de Llúria, 130, 3-1, Barcelona / ON-LINE: link connexió
 • Preu: professionals 70 €, estudiants 35 €
 • Traducció consecutiva al castellà.
 • Certificat d’assistència

     <<PROGRAMA>>

Curs on-line de narratiu d’aferrament (attachment) en la infància, adolescència i edat adulta.

Inscripcions obertes

L’ avaluació de les representacions d’afecció en nens, adolescents i adults és interessant
tant per a l’avaluació clínica com per a la investigació. A la clínica infantil i juvenil és
important conèixer tant les representacions d’afecció dels menors com dels pares o
cuidadors principals. A la clínica de l’adult és important conèixer les representacions
d’aferrament en trastorns psicopatològics amb baixa mentalització.

En aquest curs es treballen diferents proves de narratius d’afecció tant per a preescolars,
escolars, adolescents i adults.

PROGRAMA 

Curs de perfeccionament en intervenció psicoterapèutica: Tècnica de Vídeo intervenció Terapèutica (VIT) 4ª edició

Octubre 2020 – juny 2021

La tècnica de la VIT s’ha desenvolupat en els últims anys sostenint-se en els avenços de les recerques sobre la psicologia de desenvolupament, especialment del Sistema Interactiu, primer equipatge innat que té el bebè i els adults que en tenen cura, especialment els pares. És el sistema de comunicació no verbal que contribueix a que el psiquisme parental contingui i estimuli el psiquisme del bebè i li permeti desenvolupar el Si Mateix (Self). Aquest sistema de relació primari es manté al llarg de la vida de la persona i contribueix a la relació amb les persones significatives: fills, parelles romàntiques, propis pares. També aquesta dimensió més primària i menys conscient de la forma de relacionar-nos amb els altres pot tenir un pes important en les relacions professionals amb altres com pacients, alumnes, famílies en risc, membres d’un equip en una empresa.  read more…

Seminari sobre vincle, clínica i recerca: tècnica terapèutica de vídeo intervenció Tema: l’ús de la VIT per treballar la Mentalització en infants , adolescents i adults.

17- 19 de febrer de 2022

Degut a la pandèmia es trasllada la data d’aquest seminari a l’any vinent.

A càrrec del Dr. George Downing, psicòleg, supervisor clínic Unité Psychiatrie d’Enfants, Hôpital Pitié-Salpétrière de Paris. Professor de formacions en psicoteràpia pares-nens de la New York Freudian University 

 • Horari: pendent
 • Metodologia: presentació de casos i anàlisi dels vídeos i estratègies terapèutiques 
 • Lloc: pendent
 • Preu: professionals 250 €, Estudiants 135 €
 • Traducció consecutiva
 • Certificat d’assistència

Programa