20 de febrer de 2021

A càrrec del Dr. Paul Marciano, psiquiatra, psicoterapeuta, Servei de Paidopsiquiatria de Marsella (França)

  • Horari: De 10h a 14:00h i de 15h a 18:00h
  • Lloc: ON-LINE
  • Preu: professionals 70 €, estudiants 35 €
  • Traducció consecutiva al castellà.
  • Certificat d’assistència

     <<programa>>