Margarita Ibáñez

Títol de Llicenciat en Filosofia i Lletres (Secció de Psicologia) per la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​expedit a Barcelona el febrer de 1976.

Certificat de Suficiència investigadora (Departament de Psicologia de la Salut i de Psicologia Social), per la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​expedit a Barcelona al setembre de 2.002.

Doctor en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona.Tesis Doctoral: “ESTUDI LONGITUDINAL DE 54 NENS PREMATURS DE BAIX PES & lt; 1500g SENSE SEQÜELES ALS 30 MESOS: INFLUÈNCIA DEL RISC BIOLÒGIC I DEL RISC PSICOSOCIAL EN L’APARICIÓ DE SEQÜELES LLEUS TARDANES ALS 7 ANYS “. juny 2004

Activitat Professional

  • Tècnic superior. Adjunt numerari seniorde Psicologia. Coordinadora de la unitat de psiquiatria i psicologia de 0 a 5 anys
  • Hospital Universitari Sant Joan de Déu d’Esplugues (Barcelona)
  • Directora de la Fundació Ferran Angulo
  • Membre de la Unitat Clínica de la Fundació Ferran Angulo

Experiència docent no universitari

Des de 1978 fins a l’actualitat , Docent en el Cicle de Formació en Psicologia Clínica Infanto Juvenil per post-graduats adscrits al Servei de Psiquiatria de l’Hospital Sant Joan de Déu.

Des d’octubre de 1980 fins a l’actualitat tutora de pràctiques al Cicle de Formació en Psicologia Clínica Infanto Juvenil per post-graduats adscrit i el Servei de Psiquiatria de Sant Joan de Déu.

Des d’octubre de 1990 fins a l’actualitat , supervisora ​​de psicoteràpies i docent de seminaris en el Cicle de Formació de psicoterapeutes adscrit al servei de Psiquiatria de l’Hospital de Sant Joan de Déu.

Des de 1982 fins a l’actualitat , Docent del Cicle de Formació de Postgrau en Psicopatologia i tècniques psicoterapèutiques de l’infant, adolescent i adult, adscrit a l’Associació d’Estudi i Recerca en Psicosomàtica (ADERPS) – Fundació Ferran Angulo .

2003-2010 Docent en el Curs de Formació per PIR i MIR de Psiquiatria i Salut Mental, organitzat pel Consell Assessor de la Gerència d’Atenció Psiquiàtrica i Salut Mental del Servei Català de Salut, Generalitat de Catalunya. (Annex núm 13)

2005 fins a l’actualitat coordinadora i docent dels seminaris de formació continuada:

  • Diagnòstic i intervenció terapèutica a temps parcial dels Trastorns relacionals, comunicatius i del Comportament en nens d’edat preescolar i a els Seus parells
  • Test Narratius d’Afecció de la infància, adolescència i edat adulta: Attachment Story Completion Task, Ca-Mir i EDICODE. Entrenament en la codificació.
  • Intervenció terapèutica a els Trastorns de salut mental dels nens de 0-5 anys i a els Seua parells.

2002-2006 , Supervisió de l’Equip d’Atenció Infància Adolescència (EAIA) de la Direcció General de Protecció de la Infància de Lleida,

2006-2010 , Servei Atenció a la Víctima (SATAV) de la Conselleria de Justícia de Lleida.

2008 fins a l’actualitat, Supervisió de l’Equip d’Atenció a la Infància Adolescència de la Direcció General de Protecció a la Infància de l’Ajuntament de Mataró.

2007 fins a l’actualitat, membre del comitè docent i docent del “Programa Formatiu Per a la Promoció De La Salut Mental Infantil i Juvenil A Catalunya Des De Pediatria”. Seminaris organitzats per: CONSELL INTERTERRITORIAL DE COMUNITATS AUTÒNOMES, PLA DIRECTOR DE SALUT MENTAL I ADDICCIONS, DEPARTAMENT DE SALUT, INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT, INSTITUT D’ESTUDIS DE LA SALUT, EQUIP DE PREVENCIÓ EN SALUT MENTAL – EAPPP

Imparteix el curs de 20 hores: “Vincle i representacions mentals de l’experiència relacional: l’estudi de la inclinació en la presa de decisions en el treball clínic amb pares, nens i adolescents”. Com formadora qualificada en l’aplicació i codificació dels Narratius d’afecció per a nens (Attachment Story Completion Task, Bretherton et al. 1990, codificadors: CCH Lausanne i Gloger Duesseldorf), per a adolescents (CaMir, Pierrehumbert) i per a Adults (Entrevista “R “, Stern et al. 1898, codificador EDICODE Pierrehumbert 1998). Edicions: 2005 Societat SEPYPNA Madrid; 2007 Equips de la Xarxa de Salut Mental, Govern del Principat d’Astúries; 2008 Equips de Salut Mental de la Xarxa Publica IAS Girona; 2009 Equips de Salut Mental de la xarxa pública Govern Basc, Bilbao; Equips Salut Mental de la Xarxa pública Institut Pere Mata de Reus. Durada de cada edició: 24 hores.

2009 Formadora en la codificació dels test narratius d’afecció, formadora de l’Equip de recerca de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Braga (Portugal) 40 hores.

2010 Formadora en la codificació dels test narratius d’afecció,