Dolors Liria

 • Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona, 1.999. Nº Col: 10.768.
 • Psicòloga General Sanitària
 • EuroPsy Specialist in Psychotherapy European Federation Of  Psychological Asociations (EFPA) (Psicòloga Especialista en Psicoteràpia per la EFPA)
 • Experta en Psicologia Coaching pel COPC (Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya)
 • Experta en Psicologia de les Organitzacions pel COPC

Activitat Professional:

Fundació Ferran Angulo: (des del 2000) 

 • Psicòloga Psicoterapeutade la Unitat Clínica (Diagnòstic, psicoteràpia, trastorns psicòtics, trastorns del desenvolupament psicoemocional de nens de 0-5 anys, Vídeo Intervenció i Psicodrama
 • Coordinadora de la Unitat Docent i membre de l’equip directiu
 • Docent al Curs de Perfeccionament de la tècnica de Vídeo Intervenció

__ __ __

 •  Psicòloga psicoterapeuta collaboradora a Umbral Red Psi del 2001 a l’actualitat i del Grup Dignitat (Atenció a persones afectades per la crisi) del 2006 a l’actualitat
 • Consultora i assessora en Organitzacions (Salut dels professionals, treball en equip, lideratge, coaching executiu i d’equips, habitats comunicatives, ressolució de conflictes, assetjament, emergències, relació empresa-client…) des del 2008
 •  Hospital S. Joan de Déu: (des del 2018):  Atenció psicològica al professionals en situacions traumàtiques i supervisió d’equips 
 • Fundació Galatea: (des del 2018): membre de l’equip docent I d’intervenció en equips naturals; i membre del quadre facultatiu del Servei de suport emocional als professionals sanitaris
 •  Docent en el Grau en Gestió i Producció Artística. Asignatura “The developing manager” a ESART Campus Barcelona. Bath Spa University des del 2018

 Activitat professional anterior:

 • Psicologia a Vueling Airlines. Coaching executiu i d’equips, Taller d’Atenció al Client en Social Media, Responsable de l’Equip d’Ajuda psicològica en el Pla d’Atenció al Client en cas d’Emergències, Atenció a la tripulació en cas d’emergències a bord, assessorament en materia d’assetjament laboral. Del 2005-2017

Activitat institucional:

 • Comissionada de Desenvolupament Professional i Ocupabilitat de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Legislatura 2018-2022
 • Coordinadora de la Psicoxarxa Solidària del des del  2015
 • Membre del Comité Científic de l’Institut de Salut Mental de l’abogacia (ISMA) de Catalunya des del 2018
 • Vice-Secretària de la Junta de Govern del Col.legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Del 2014-2018
 • Tresorera de la Junta Directiva de la Secció Psicologia de les Organitzacions i del Treball. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Del 2012-2014
 • Coordinadora del Grup de TreballPsicologia, Organització i 2.0” de la secció Psicologia de les Organitzacions i del Treball. Col·legi de Psicologia de Catalunya. Del 2012-2014
 • Coordinadora del Cicle de conferències Psicologia, organitzacions i 2.0. Col·legi de Psicologia de Catalunya. Del 2013-2014

 Formacions especialitzades:

Formació com a psicoterapeuta a la Fundació Ferran Angulo (2.000-Actualitat)

 • Post-grau en Psicopatologia i tractaments psicoterapèutics dels Trastorns Psicòtics de la Infància i l’Adolescència (2.000-2.002) i Post-grau en Aprofundiment en els tractaments psicoterapèutics dels trastorns psicòtics: Co-teràpia, Psicoteràpia Institucional, Tècniques Psicodramàtiques i de Mediació (2.002-2.004)
 • Formació Tècnica Psicodramàtica Psicoanalítica en l’Abordatge Psicoterapèutic dels Trastorns Psicopatològics de la Infància, Adolescència i Edat Adulta. Dr. Olivier Bonard, Membre de la Societat Suïssa de Psicoanàlisi (2.005-Actualitat)
 • · Tècnica i Supervisió de Tractaments Psicoterapèutics i del Treball en Xarxa dels Trastorns Psicopatològics greus de la Infància i l’Adolescència (Psicosi, Patologies Límit, Trastorns de la personalitat) i en adult jove i de l’edat adulta (Psicosi, Patologia Borderline, Caracteriopaties y trastorns de la Personalitat) Dr. P. Marciano: Psiquiatra, Psicoterapeuta, Servei de Paidopsiquiatria de Marsella (França) (2.002-Actualitat)
 • Formació en Clínica i Investigació: Tècnica terapèutica de Vídeo Intervenció. Dr. Downing, psicòleg, supervisor clínic Unité Psichiatrie d’enfants, Hôpital Pitié-Salpétrière de Paris. Professor de Formacions en psicoteràpia pares-nens de la New York Freudian University (2.008-Actualitat)

Seminaris

 • Assistència al nen abusat: J.Chabanier (França), L. Perulli (Itàlia), J.I. Haiez (Bèlgica).
 • Abordatge psicoterapèutic institucional de l’adolescent amb trastorns mentals greus: J.Claret (Espanya), D. Cruz (Espanya) i J. García I. (Espanya).
 • Psicoteràpia de la 1a i 2a Infància amb trastorns mentals greus: P. Marciano (França), S. Delion (França), R. Mascaró (França), Palacio Espasa (Suïssa).
 • Investigació sobre el Vincle: H. Steel (Usa), M. Steel (Usa), i B. Pierrehumbert (Suïssa).
 • Qüestions ètiques en Salut Mental: S. Gabaldón (Espanya) 
 • Màster en Psicoteràpia psicoanalítica amb adults en Centre de diagnòstic i psicoteràpia de Barcelona (2.004-2.006)
 • Màster en Tècnic Superior de Prevenció de Riscos Laborals (Seguretat, Higiene i Ergonomia i Psicosocial) (2.007)
 • “Aspectes Psicosocials. Metodologia d’anàlisis” (INSHT, 2007)