Fundació Ferran Angulo · Prevenció de la Salut Mental

La Fundació Ferran Angulo és una organització dedicada a la prevenció i promoció de la salut mental per a persones de totes les edats, a través de l’assistència clínica i la formació continuada per a professionals en col·laboració amb docents d’equips internacionals i interdisciplinars.

Programa social

Aquest programa està adreçat a les famílies per tal que la seva economia no sigui una dificultat per accedir a diagnòstics i tractaments a nivell privat. Les tarifes s’adapten a les possibilitats de cada família.

Les Unitats

Unitat clínica

 • Prevenció i Promoció de la Salut Mental
 • Unitat de diagnòstic i de psicoteràpia
 • Unitat de tractament psicoteràpic de la Psicosi
 • Unitat d’assistència al maltracte i abús sexual: nens, adolescents, adults i famíies
 • Atenció als trastorns del desenvolupament en nens de 0-5 anys i les seves famílies
 • Unitat dels trastorns de l’aprenentatge
 • Unitat de psicologia i psiquiatria perinatal
 • Unitat de psicodrama
 • Unitat de vídeo intervenció

Unitat docent

Formació continuada en temes de salut mental, psicopatologia i abordatges psicoterapèutics de la població infantil, adolescent i adulta

Unitat de recerca

 • Realització de projectes d’investigació relacionats amb la Salut Mental.
 • Traducció i adaptació d’instruments d’avaluació per a la investigació i entrenament en l’ús d’aquests.
 • Formació en investigació.

Acreditació aplicació de l’FFI en l’àmbit de la recerca

Oferim formació i acreditació per a la recerca en la codificació de l’Entrevista sobre Amics i Família (EAF) (Friends and Family Interview, FFI), de Miriam Steele y Howard Steele (2005) en col·laboració amb la New School for Social Research de New York (Nova Escola...

read more

La Fundació

Història

La Fundació Ferran Angulo va ser creada l’any 1990, com un projecte comú entre professionals del camp de la salut mental i  professionals del món de l’empresa que interessats en la promoció de pràctiques clíniques de qualitat en salut mental que poguessin arribar fàcilment a la població. I la promoció de formacions especialitzades desenvolupades a nivell internacional que poguessin arribar fàcilment als professionals de Catalunya i de la resta del estat espanyol. Facilitant a través de la traducció consecutiva que l’idioma no fos una barrera per l’aprenentatge.

Objectius

La Fundació Ferran Angulo és una organització dedicada a:
 • La prevenció i promoció de la salut mental.
 • L’assistència clínica en psiquiatria i psicologia a través del diagnòstic i els tractaments farmacològic i psicoteràpic del malestar psicològic en persones qualsevol edat.
 • Formació de post-grau i continuada en el camp de la psiquiatria, la psicologia clínica, la psicosomàtica i la salut mental en general, amb cursos de formació en psicopatologia i en tècniques psicoterapèutiques i jornades monogràfiques amb conferenciants europeus experts en diferents temes.
 • Realització de projectes de recerca relacionats amb la salut mental.

Amb el model del treball en equip interdisciplinar i del treball en xarxa, desenvolupat en el marc de la salut pública, com a model per a una bona praxis de la psiquiatria i la prevenció en salut mental i en col·laboració i intercanvi formatiu amb equips europeus.

 

Cursos de formació

Més Informació