La unitat de Medicina Legal i Forense de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona amb la col·laboració de l’Equip d’Assessorament Tècnic Civil a l’Àmbit de Família (EATAF) del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, ha organitzat aquest postgrau d’especialista peritatge forense en família, per a impartir una formació en aquest àmbit a psicòlegs i treballadors socials, tot i que està obert a altres graduats i llicenciats.

Aquest postgrau proporciona formació especialitzada que permeti actuar com a perit expert davant els jutjats i tribunals d’ordre civil. Capacitant per dur a terme avaluacions i actuacions en l’àmbit familiar forense.

>>Programa