Fundació Ferran Angulo | Unitat Clínica

Unitat Clínica

Aquesta unitat té dues àrees:

La prevenció i promoció de la salut mental: té l’objectiu de difondre els avenços en el camp de la psicologia del desenvolupament, de l’atenció a les persones amb trastorns psicopatològics a través de cursos, xerrades, tallers etc.. adreçats a famílies i professionals dedicats al camp de la educació, serveis socials, serveis de lleure etc. amb l’objectiu d’afavorir el desenvolupament saludable dels nens, les famílies i els adults en general.

La clínica assistencial: té la funció de diagnòstic, orientació terapèutica i tractament psicofarmacològic i psicoterapèutic dels trastorns de salut mental en la infància, l’adolescència i l’edat adulta (variacions de la normalitat, trastorns reactius, depressió, ansietat, fòbies, trastorns de la personalitat i psicòtics…). La coordinadora de la unitat és la Dra. Ana Sáez,  metge psicoterapeuta. L’àrea clínica està composta per les següents unitats:

  • Unitat de diagnòstic i psicoteràpiaDiagnòstic psicopatològic i del desenvolupament (intel·ligència, personalitat, competències socials i/o emocionals…) i orientació terapèutica. Tractament ambulatori individual i familiar dels trastorns psicopatològics en els infants, els adolescents i els adults. + INFO
  • Unitat d’assistència al maltracta i abús sexual: nens, adolescents, adults i famílies. Diagnòstic i tractament (no del maltracta ni fet abusiu) de l’impacta del maltracta i el abús en la víctima i en la família.
  • Unitat de tractament psicoteràpic de la psicosi. Diagnòstic i tractament ambulatori en coteràpia d’adolescents i d’adults amb trastorns psicòtics i de les seves famílies. + INFO
  • Atenció als trastorns de desenvolupament en nens de 0-5 anys i les seves famíliesDesenvolupament cognitiu, trastorns de l’alimentació, trastorns del comportament, trastorn del desenvolupament psicosocial, dificultats de la partentalitat. + INFO
  • Unitat de psiquiatria i psicologia perinatalAtenció al malestar psicològic i alteracions psicològiques en els pares i bebès relacionades amb dificultats mèdiques durant l’embaràs, el part i el post-part. Orientació als pares per la criança i parentalització de bebès amb dificultats mèdiques: prematuritat, malalties congènites. Atenció a la depressió post-part en la dona, estrès emocional en l’entrada a la parentalitat en l’home, dol perinatal.+ INFO
  • Unitat de trastorns de l’aprenentatge i d’adaptació a l’aula escolar. Diagnòstic i tractament dels trastorns de l’aprenentatge i de l’adaptació a l’aula. + INFO
  • Unitat de psicodramaRealització de sessions de psicodrama per al tractament de diversos trastorns psicopatològics en els infants, els adolescents i els adults. + INFO
  • Unitat de vídeo intervencióAplicació de tècniques de vídeo intervenció en el marc de projectes de prevenció i en tractaments individuals, de parella, famílies o grups, en relació a problemàtiques en l’esfera relacional i a totes les edats. + INFO