Fundació Ferran Angulo | Unitat de recerca

Objectius

  • Realització de projectes d’investigació relacionats amb la Salut Mental.
  • Traducció i adaptació d’instruments d’avaluació per a la investigació i entrenament en l’ús d’aquests.
  • Formació en investigació.

Treballs realitzats

  • Del 1999 al 2006 seminaris introductoris sobre: l’Adult Attachment Interview, l’escala de Funció Reflexiva i sobre els mètodes de recerca del sistema d’Attachment, dirigits pels Dr. Howard Steele i Dra. Miriam Steele. La Dra. Carme Tello i la Dra. Margarita Ibañez estan acreditades per a la codificació de l’entrevista Friends and Family Interview i de l’escala de Funció Reflexiva (Fonagy, Steele & Steele).
  • 2.004. Organització d’un Institut de Formació en l’Adult Attachtment Interview per a l’acreditació en l’ús d’aquest instrument. Organitzat per la Universitat de Berkley. Dra. M. Main. Docents: Dra. Sonia Gojman, Dra. Margarita Ibañez i Dra. Carme Tello estan acreditades en la codificació de l’Adult Attachment Interview.
  • 2015. La Dra. Carme Tello i la Dra. Margarita Ibañez estan acreditades com a formadores i supervisores de la tècnica de Video Intervenció Terapéutica, per l’Institut de Vídeo Intervenció Terapèutica (VIT) de Paris dirigit pel Dr. George Downing
  • 2016. Col·laboració amb la formació per a la codificació del Coding Interactive Behaviour de Ruth Feldman. La Dra. Margarita Ibáñez està acreditada.
  • 2.004. Investigació sobre els Drets Humans en les presons de Catalunya a sol·licitud de l’Institut dels Drets Humans de Catalunya.

Traducció i adaptació d’instruments de recerca:

  • 2000. Traducció i entrenament en la codificació del Attachment Story Completion Task, amb el codificador de: Cartes del Completament d’Histories (CCH) de Blaise Pierrehumbert.

Coordinadora: Carme Tello