Fundació Ferran Angulo | Unitat docent

Objectiu

Formació continuada en temes de salut mental, psicopatologia i abordatges psicoterapèutics de la població infantil, adolescent i adulta

 

Cursos

  • Vincle. Clínica i Investigació: Tècnica terapèutica de la Vídeo Intervenció. Docent: Dr. George Downing , psicòleg, supervisor clínic Unité Psychiatrie d’Enfants, Hôpital Pitié-Salpétrière de Paris. Professor de formacions en psicoteràpia pares-nens de la New York Freudian University.
  • Tècnica psicodramàtica psicoanalítica en abordatge psicoterapèutic dels trastorns psicopatològics de la Infància, Adolescència i edat Adulta. Docent: Dr. Olivier Bonard, psiquiatra, psicoanalista, psicodramatista, i membre de la Societat Suïssa de Psicoanàlisi.
  • Discussió tècnica i supervisió de tractaments psicoterapèutics del treball en xarxa dels trastorns psicopatològics greus de la infància, la adolescència (psicosi, patologies límit, trastorns de la personalitat). Docent: Dr. Paul Marciano, psiquiatra, psicoterapeuta, Servei de Paidopsiquiatria de Marsella.
  • Discussió tècnica i supervisió de tractaments psicoterapèutics i de treball en xarxa dels trastorns psicopatològics de l’adult jove i de l’edat adulta (psicosi, patologia borderline, caracteropaties i trastorns de la personalitat). Docent: Dr. Paul Marciano, psiquiatra, psicoterapeuta, Servei de Paidopsiquiatria de Marsella.
  • Formació continuada en psicopatologia i tractaments psicoterapèutics dels trastorns psicòtics de la infància, adolescència i edat adulta. Responsable: Dra. Ana Sáez, metge psicoterapeuta, coordinadora de la Unitat Clínica de la FFA.

Coordinadora:  Mónica Torres